Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 r. – EBI 12/2014Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 r. – EBI 12/2014

Spółka M Development SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I
kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
· Raport_kwartalny_I_kwartal_2014_rok_-_M_Development_SA.pdf rozmiar: 268.3 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu