Zawiadomienie akcjonariuszy działających w porozumieniu o przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów – ESPI 3/2022Zawiadomienie akcjonariuszy działających w porozumieniu o przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów – ESPI 3/2022