Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR – ESPI 11/2021Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR – ESPI 11/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki o których mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

Art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.