Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 9/2014Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 9/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 11 marca 2014 roku Spółka otrzymała od Pana
Łukasza Pajora – Członka Rady Nadzorczej Spółki pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki.
Zarząd M Development SA dziękuje Panu Łukaszowi Pajorowi za zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie
sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu