Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku, EBI 1/2013Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku, EBI 1/2013

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym raportem daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

– raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

– w dniu 14 lutego 2013 roku

– raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – w dniu 14 maja 2013 roku

– raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

– w dniu 14 sierpnia 2013 roku

– raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

– w dniu 14 listopada 2013 roku

– raport roczny za 2012 r.

– w dniu 29 maja 2013 roku Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.