Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2021 r – ESPI 3/2021Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2021 r – ESPI 3/2021

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku:

  1. AJ TRUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 4.000.000, co stanowiło 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku i stanowi 76,53% ogólnej liczby głosów wynoszącej 5.226.349.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku reprezentowanych było łącznie 4 000 000 akcji z ogólnej liczby 5.226.349 sztuk, dających łącznie 4 000 000 głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %