M Development S.A. – informacje dodatkowe dotyczące Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń odbytych w dniu 16 stycznia 2013 roku.M Development S.A. – informacje dodatkowe dotyczące Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń odbytych w dniu 16 stycznia 2013 roku.

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) przedstawia informację dotyczącą Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, jakie odbyły się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.00 i 9.30:
– na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na godzinę 9.00, ogłoszono przerwę w obradach do dnia 31 stycznia 2013 roku, do godziny 11.00;
– na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na godzinę 9.30, ogłoszono przerwę w obradach do dnia 31 stycznia 2013 roku, do godziny 11.30
– na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na godzinę 9.00 nie zgłoszono sprzeciwów,
– na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na godzinę 9.30 nie zgłoszono sprzeciwów,