Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję – EBI 13/2020Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję – EBI 13/2020

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje że dnia 3 września 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie  powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną czteroletnią kadencję. Nowa kadencja członków Rady Nadzorczej będzie trwała do dnia 3 września 2024 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.