Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 14/2017Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 14/2017

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Daroszewskiego pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 p.7)  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”