Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.- ESPI 2/2021Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.- ESPI 2/2021

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.