Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 6/2020Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 6/2020

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku i EBI 4/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019. Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółka ustaliła na dzień 31 lipca 2020 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2020 nie uległy zmianie, a ewentualne zmiany dat publikacji będą przekazywane w formie raportów bieżących.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.