Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku – EBI 1/2017Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku – EBI 1/2017

Zarząd MFOOD SA z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty:
1. za IV kw. 2016 r. – dnia 14 lutego 2017 r.
2. za I kw. 2017 r. – dnia 15 maja 2017 r.
3. za II kw. 2017 r. – dnia 14 sierpnia 2017 r.
4. za III kw. 2017 r. – dnia 14 listopada 2017 r.

Raport roczny za 2016 r. – dnia 31 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.