Uchwały podjęte przez NWZA godzina 9:30Uchwały podjęte przez NWZA godzina 9:30

Uchwały nr 1, 2, 3, 4.