Zamiar przedterminowej spłaty pożyczek w celu objęcia akcji nowej emisji – ESPI 8/2022Zamiar przedterminowej spłaty pożyczek w celu objęcia akcji nowej emisji – ESPI 8/2022