Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 5/2017Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 5/2017

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2016r.

Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku Spółka podała, że raport roczny za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2017 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego za 2017 rok to 19 kwietnia 2017r