Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 25.07.2018 r. – ESPI 7/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 25.07.2018 r. – ESPI 7/2018

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2018 roku:

  1. V15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna

– łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 4.000.000, co stanowiło 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 lipca 2018 roku i stanowi 76,53% ogólnej liczby głosów wynoszącej 5.226.349.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 lipca 2018 roku reprezentowanych było łącznie 4 000 000 akcji z ogólnej liczby 5.226.349 sztuk, dających łącznie 4 000 000 głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %