M Development S.A. – rezygnacja członka Rady Nadzorczej, EBI 4/2013M Development S.A. – rezygnacja członka Rady Nadzorczej, EBI 4/2013

Pana Jarosława Turka (do wiadomości przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Krala) wpłynęła rezygnacja Pani Beaty Pietruszko ze składu Rady Nadzorczej. Jako powód rezygnacji zostały podane względy osobiste. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki, dziękują Pani Beacie Pietruszko za zaangażowanie i pracę, które wniosła w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.