Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowione po przerwie w dniu 3 lipca 2023 roku – EBI 12/2023Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowione po przerwie w dniu 3 lipca 2023 roku – EBI 12/2023