Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 02.11.2021 r. – ESPI 16/2021Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 02.11.2021 r. – ESPI 16/2021