Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r. – EBI 16/2023Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r. – EBI 16/2023