Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2016Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2015.

Zgodnie z podaną w raporcie bieżącym EBI nr 08/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r. informacją, publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego miała nastąpić w dniu 28 kwietnia 2016 roku.
Nowy termin podania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2015 to 31 maja 2016r

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”