Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r – EBI 11/2023Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r – EBI 11/2023