Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r – EBI 2/2017Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r – EBI 2/2017

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.