SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ M FOOD S.A.SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ M FOOD S.A.

za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
(IV kwartał 2014 r.)
WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI
DOTYCZĄCYMI
M FOOD S.A.
(dawniej: M DEVELOPMENT S.A.)
za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
(IV kwartał 2014 r.)