Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku – EBI 3/2014Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku – EBI 3/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że raporty okresowe w roku
obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:
raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 14 lutego 2014 roku;
raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 14 maja 2014 roku;
raport roczny za 2013 rok – 28 maja 2014 roku;
raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 roku;
raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu