Istotna informacja – ESPI 9/2017Istotna informacja – ESPI 9/2017

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu wstępnych negocjacji z inwestorem instytucjonalnym („Inwestor”), którym jest fundusz obecny od kilkunastu lat w Europie Środkowo-Wschodniej. Niniejsze działania służą rozpoznaniu przez Spółkę możliwości realizacji rozwoju zgodnego ze strategią opublikowaną w dniu 18 maja 2017 roku raportem bieżącym ESPI 5/2017.

Decyzja Zarządu Emitenta nie koliduje z emisją akcji serii F emitowanych na mocy Uchwały Nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne