Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 8/2016Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 8/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2015.

Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 01/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku, Spółka podała, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 5 kwietnia 2016 roku.
Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015 to 28 kwietnia 2016r
Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2016 roku, przekazane raportem EBI nr 01/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. nie ulegają zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”