Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 15/2021Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 15/2021

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że dnia 2 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Piotra Piaszczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu aktualny życiorys Pana Piotra Piaszczyka