Zmiana terminu publikacji raportu okresowego -EBI 23/2016Zmiana terminu publikacji raportu okresowego -EBI 23/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.

Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku, Spółka podała, że raport za III kwartał 2016 roku zostanie opublikowany w dniu 8 listopada 2016 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku to 14 listopada 2016r