Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. – EBI 14/2019Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. – EBI 14/2019

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.