Uchwały podjęte przez NWZA godzina 9:00Uchwały podjęte przez NWZA godzina 9:00

Uchwały nr 1, 2, 3, 4.