Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2015Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji
raportu rocznego za rok 2014. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 02/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.
harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku, Spółka podała, że raport roczny zostanie opublikowany
w dniu 29 maja 2015 roku.
Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014 to 3 czerwca 2015 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku, przekazane
raportem EBI nr 02/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. nie ulegają zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane
przez Emitenta w formie raportów bieżących.