Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku – EBI 2/2015Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku – EBI 2/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że raporty okresowe w roku
obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących
terminach:
– raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 16 lutego 2015 roku;
– raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku;
– raport roczny za 2014 rok – 29 maja 2015 roku;
– raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku;
– raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 16 listopada 2015 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.