Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku – EBI 1/2016Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku – EBI 1/2016

Zarząd MFOOD SA z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty:
1. za IV kw. 2015 r. – dnia 11 lutego 2016 r.
2. za I kw. 2016 r. – dnia 11 maja 2016 r.
3. za II kw. 2016 r. – dnia 2 sierpnia 2016 r.
4. za III kw. 2016 r. – dnia 8 listopada 2016 r.

Raport roczny za 2015 r. – dnia 5 kwietnia 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek – Prezes Zarządu