Istotna informacja – ESPI 3/2018Istotna informacja – ESPI 3/2018

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do opublikowanej raportem ESPI 5/2017 w dniu 18 maja 2017 roku strategii grupy kapitałowej zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o likwidacji spółki luksemburskiej COCOTAL SCSp. W związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki, M FOOD S.A. przejęła prawa i obowiązki w spółce Corpo Sp. z  o.o. Sp.k. od likwidowanej COCOTAL SCSp.

Działanie to jest kolejnym etapem służącym uproszczeniu struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, pozostając bez wpływu na posiadane przez Spółkę aktywa oraz jej sytuację ekonomiczną i finansową.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.