Życiorysy członków Rady Nadzorczej – EBI 14/2020Życiorysy członków Rady Nadzorczej – EBI 14/2020

W uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 13/2020 z dnia 4 września 2020 roku, Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje życiorysy powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 września 2020 roku członków Rady Nadzorczej Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”