Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 3/2017Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 3/2017

Zarząd MFOOD SA (Emitent) informuje, że w dniu 31.03.2017r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.12.2016r,  podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku , sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.