Zmiana adresu siedziby spółki – EBI 18/2016Zmiana adresu siedziby spółki – EBI 18/2016

Zarząd M FOOD S.A. informuje, że w dniu 12.07.2016 r uchwałą nr 1/7/2016 postanowił o zmianie adresu siedziby Spółki z dotychczasowego: ul. Ogrodowa 72/74; 91-071 Łódź, na: ul. Karolewska 1;
90-560 Łódź

 

 

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.