Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. – EBI 12/2021Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. – EBI 12/2021

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 02 listopada 2021 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.