Prognoza wyników finansowych na rok 2016 – EBI 3/2016Prognoza wyników finansowych na rok 2016 – EBI 3/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi prezentuje w załączeniu prognozę wyników finansowych na rok 2016

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes