Planowane przejęcie bułgarskiej spółki – ESPI 2/2017Planowane przejęcie bułgarskiej spółki – ESPI 2/2017

Zarząd Spółki M FOOD S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w ramach strategicznego rozwoju działalności planuje objęcie większościowego pakietu udziałów w ramach podwyższonego kapitału spółki JGV Bulgaria Ltd. Transakcja zostanie sfinalizowana ze środków własnych Emitenta, do końca pierwszego półrocza.

W ocenie Emitenta powyższe zdarzenie ma znaczący wpływ na działalność Emitenta oraz sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości.

W ramach niniejszego procesu Emitent przejmie kontrolę nad dotychczasową działalnością spółki oraz rozwinie produkcję miodu BIO.

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione, lecz nie odbiegają od warunków zwyczajowo stosowanych dla tego typu transakcji.