Zawiadomienie od Akcjonariusza o posiadanej liczbie głosów – ESPI 3/2024Zawiadomienie od Akcjonariusza o posiadanej liczbie głosów – ESPI 3/2024