WŁASNA PRODUKCJA SUROWCAWŁASNA PRODUKCJA SUROWCA

– kontrola nad podażą surowca w oparciu o własną infrastrukturę produkcji surowca (kontrolowane pasieki, zakład produkcyjny),
– produkcja surowca o wyższej jakości (wyższej marży),
– posiadanie licencji, koncesji i certyfikatów.