05.04.17r. Strategiczne przejęcie bułgarskiego producenta05.04.17r. Strategiczne przejęcie bułgarskiego producenta

Działająca na międzynarodowym rynku obrotu miodem Grupa M FOOD rozszerza działalność w szybko rozwijającym się i niezwykle perspektywicznym sektorze miodów BIO. Spółka wykorzystała pojawiającą się szansę objęcia na korzystnych warunkach znaczącego pakietu udziałów (w ramach podwyższenia kapitału) bułgarskiej spółki JGV, co jest elementem strategii rozwoju spółki. Transakcja zostanie zrealizowana ze środków własnych emitenta.

Spółka JGV Bulgaria Ltd., która dołączy do Grupy M FOOD, będzie odpowiedzialna za zorganizowanie sieci pszczelarzy oraz miejsc kolektorskich. Ponadto będzie zajmować się kontrolą jakości pozyskiwanego w pasiekach miodu ekologicznego. W ramach kompetencji tej spółki, w Bułgarii zostanie wybudowany specjalistyczny nowoczesny zakład niezbędny dla procesów przetwórstwa miodu BIO.

Dzięki przejęciu pakietu kontrolnego bułgarskiej firmy, M FOOD zapewni sobie dodatkowe dostawy miodu ekologicznego. Miód BIO to produkt wysokomarżowy i coraz częściej poszukiwany nie tylko przez jego bezpośrednich przetwórców, ale również firmy z branży spożywczej, które wykorzystują ten surowiec do produkcji własnych wyrobów, np. wsadów owocowych do jogurtów czy dietetycznych słodyczy.

Spółka szacuje, że projekt związany z ekologicznym miodem w Bułgarii przyczyni się do wzrostu przychodów oraz zysków całej grupy. Po 4 kwartałach 2016 roku Grupa miała 7,07 mln zł zysku netto (w przeliczeniu ok. 1,62 mln euro) przy 114,54 mln zł przychodów (w przeliczeniu ok. 26,17 mln euro). W pierwszym – startowym roku, działalność związana z produkcją miodu ekologicznego w Bułgarii na przynieść grupie M FOOD blisko 2,8 mln euro dodatkowych przychodów i blisko 380 tys. euro zysku netto. W kolejnych latach spodziewana jest proporcjonalna poprawa wyników. W czwartym roku działalności bułgarskich pasiek ekologicznych, zarówno przychody, jak i zyski będą 3-krotnie wyższe niż w pierwszym roku. Spodziewane jest zwiększenie przychodów o ponad 7 mln euro, a zysku netto o ponad 1 mln euro.

W pierwszym roku po uruchomieniu bułgarskiego projektu powstanie ponad 1,2 tys uli, w których będzie produkowany ekologicznym miód. Wraz z rozwojem projektu, w kolejnych latach ich liczba będzie rosnąć aż do planowanych 12,5 tys. uli. Dzięki większym zbiorom ekologicznego miodu możliwe będzie włączenie go do obrotu. M FOOD szacuje, że miód z pasiek w Bułgarii będzie stanowił ok. 20-25% miodu ekologicznego, którym obracać będzie rocznie Grupa.

Popyt na ekologiczny miód rośnie szybciej niż jego rynkowa podaż. Produkcja miodu ekologicznego wymaga konieczności spełnienia szeregu warunków, m.in. pasieki muszą być zlokalizowane w odpowiedniej odległości od dróg i obiektów przemysłowych, pszczoły nie mogą być dokarmiane cukrem innym niż pochodzącym z ekologicznych upraw, w pasiekach nie wolno stosować środków chemicznych. Co więcej, by produkt sprzedawany na terenie Unii Europejskiej mógł być uznany za ekologiczny, musi spełnić szereg norm i uzyskać odpowiednią certyfikację.

M FOOD to holding notowany na NewConnect. Jest liderem na rynku pośrednictwa w krajowym i międzynarodowym handlu miodem. Obraca szerokim zakresem gatunków miodów, miodów pitnych i produktów apikultury.

Informacja prasowa do pobrania:

Przejecie JGV Bulgaria

Kontakt i informacje:

tel.: +48 733 339 359
e-mail: mfood@carda.pl

CARDA Consultancy S.A.

www.carda.pl