01.06.2016r. Rok wzrostów w M FOOD SA – podsumowanie 2015 roku01.06.2016r. Rok wzrostów w M FOOD SA – podsumowanie 2015 roku

Rok wzrostów w M FOOD SA – podsumowanie 2015 roku

(Informacja prasowa do raportu okresowego)

Jeden z największych w Europie i na świecie graczy w obrocie miodem i wyrobami pszczelarskimi, opublikował kolejne sprawozdanie finansowe. M FOOD – giełdowy lider krajowego rynku, posiadający silną pozycję również w USA, Francji, Niemczech czy Danii, zakończył 2015 rok z ponad 123 mln zł przychodów, o ponad 7,8% więcej niż za rok poprzedni. Taki wynik pozwala Grupie M FOOD utrzymać się wśród światowych liderów zajmujących się obrotem miodem. 2015 rok M Food zakończył z wynikiem netto 4,5 mln zł.

1.06.2016r.

 Dobry sezon dla Grupy M FOOD

 Spółka w 2015 roku wygenerowała przychody w kwocie 123,4 mln złotych i były one wyższe o 9 mln złotych od osiągniętych w roku ubiegłym, co daje wzrost o 7,8%. Dzięki działalności spółki CORPO Sp. z o.o. Sp. k. – głównego aktywa Grupa Kapitałowej, M FOOD S.A. kończy rok z zyskiem z działalności operacyjnej w wysokości 7,6 mln złotych, przy zysku netto na poziomie 4,5 mln złotych.

– Rok 2015 stanowił kontynuację optymalizacji operacyjnej i finansowej oraz rozbudowę bazy klientów Spółki. Podjęte działania w zakresie redukcji kosztów powinny przynieść kolejne rezultaty widoczne na poziomie sprawozdawczym już w 2016 roku – mówi Jerzy Gądek – prezes Grupy M FOOD SA.

Działalność spółki zależnej CORPO, a tym samym całej Grupy Kapitałowej, z uwagi na swój charakter, cechuje się sezonowością. Wynika to z faktu zwiększonego zapotrzebowania nabywców na miód w drugiej połowie roku. Dodatkowym czynnikiem sezonowości jest również okresowość pozyskiwania surowca.  Znaczącą wagę w uzyskiwaniu zysków można zauważyć w ostatnich miesiącach każdego roku, co przekłada się na uzyskiwane wyniki końcowe.

Kwartalna sezonowość sprzedaży w latach 2010-2015.

wykres

Źródło: Spółka

Nietypowe zachowanie rynku i cen miodu

2015 rok był rokiem nietypowym dla miodu, co można było zaobserwować na rynku cen podażowych tego surowca. W I połowie ubiegłego roku światowe ceny miodu były stabilne, ale poza miodem z Argentyny, którego cena rosła, aby gwałtownie spaść w II połowie roku. Konsekwencje tego spadku odczuli inni światowi producenci, którzy ze względu na wzmożoną podaż miodu zaczęli także obniżać ceny.

Warto pamiętać, że głównym sezonem na miód, jest końcówka roku. To właśnie wtedy liczy się największe zyski. Jednak istotnie – ostatni rok na rynku miodu był zdecydowanie rynkiem kupującego. Ceny zostały radykalnie obniżone, wpływając na wyniki zakontraktowanych uprzednio cen transakcyjnych. Istotny gracz w branży – Argentyna, dla której głównym rynkiem zbytu były Stany Zjednoczone, utraciła jednak część swoich wpływów przez zakończenie sezonu przez USA dużymi nadwyżkami miodu. Umożliwiło to uniezależnienie się USA od południowego partnera. W zawiązku z tym, Argentyna pod koniec 2015 roku, jako swój główny rynek zbytu upatrzyła Europę. – Niewątpliwe, zalanie rynku europejskiego miodem z Ameryki Południowej miało wpływ na znaczne obniżenie cen produktów apikultury. Grupa M FOOD, ze względu na niekorzystne trendy cenowe na światowym rynku miodu w roku 2015 zdecydowała o utrzymaniu się w przeciętnie występującym standardzie cenowym surowca, co uwidoczniło się na marży handlowej. Już w ostatnim kwartale roku dała się zauważyć stabilizacja na rynku cen, co spowodowało widoczny trend powrotu do marż handlowych osiąganych w poprzednich latach. Wspomniane zawirowania cenowe miały też pozytywny skutek – dzięki mocnej sytuacji biznesowej i finansowej, Spółka nie była zmuszona do niekorzystnych decyzji stanowiących odpowiedź na załamanie cen podaży surowca, dzięki czemu finalnie – jeszcze bardziej umocniła swoją pozycje lidera na polskim rynku oraz utrwaliła pozycję w Europie – mówi Adam Mosch – Dyrektor Generalny CORPO

Przypomnijmy, że na przełomie maja i czerwca 2015 roku cena surowca za tonę kosztowała 4 000 – 4 100 dolarów, co pozwalało na utrzymanie wysokich stawek. Jednak obecnie cena miodu to 1 700 – 1800 dolarów za tonę, co znacznie obniża finalną cenę. Są to jednak tylko zjawiska okresowe, zależne od wielu czynników, w tym głównie od pogody. Obecne niskie ceny nie będą trwały wiecznie.

Warto nadmienić, że już w I kwartale 2016 roku zauważa się na rynku znacząco niższe tempo spadków cen. Stabilizują się również uzyskiwane marże handlowe. Kolejne kwartały powinny zatem przynieść powrót do marż osiąganych w poprzednich latach.

Grupa M FOOD przykłada dużą wagę do  kwestii rozwoju wymiany handlowej, oraz związane z tym zagadnienia o charakterze naukowym. Spowodowało to, że Spółka nawiązała współpracę z renomowanymi ośrodkami nauki pszczelniczej w Polsce oraz Niemczech, w tym z Oddziałem Pszczelnictwa w Puławach, Applica (obecnie Intertek), QSI oraz Instytutem Pszczelarskim w Celle.

CORPO – główne aktywo Grupy, bierze udział w licznych  akcjach wzmacniających rozwój pszczelarstwa w Polsce. Przykładowo wspiera jedyne w  Unii Europejskiej Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli, gdzie młodzież uczy się ginącego w Europie Zachodniej zawodu pszczelarza.

M FOOD SA swoją działalność skupia na zarządzaniu spółkami z branży spożywczej. W obszarze miodu i produktów apikultury jest jednym z największych graczy w Europie. Polska zalicza się do jednego z większych producentów miodów pitnych wytwarzanych tradycyjnymi metodami na świecie. Krajowy popyt na miód rośnie średnie o 8% rocznie a eksport miodów pitnych o około 15-20% rocznie. Największym producentem w Polsce jest Spółdzielnia Pszczelarska APIS, która produkuje blisko 60% miodów pitnych. Inne znaczące podmioty na rynku to miodosytnia Ambra S.A. czy Pasieka Maciej Jaros. COPRO stale współpracuje z wszystkimi wymienionymi podmiotami.

Informacja prasowa do pobrania:

M FOOD wyniki 2015_informacja prasowa_01062016_.docx