Zarząd i Rada NadzorczaZarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki

Jerzy Gądek – Prezes Zarządu
Marcin Jaszczuk – Wiceprezes Zarządu
Paweł Łapiński – Wiceprezes Zarządu

Pan Jerzy Gądek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu podmiotów
gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych. Ze spółką M Food związany jest od 2010 roku.
Od 1996 roku sprawuje funkcję Prezesa w CORPO Sp. z o.o. sp.k., wchodzącej obecnie w skład Grupy
Kapitałowej M Food, zajmującej się obrotem miodów w Polsce i zagranicą. W swojej wieloletniej
karierze zasiadał w Radach Nadzorczych takich spółek jak: Dakri International S.A., Polpain Dakri Sp. z
o.o. oraz DFP Doradztwo Finansowe S.A.. Był też Przewodniczącym Rady Nadzorczej w DJP
Development Sp. z .o.o.

Pan Marcin Jaszczuk posiada 14-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Do lipca 2020 r. pełnił
funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank. Przed dołączeniem do Alior Bank od 2014 r. pracował w PZU,
jako Dyrektor Inwestycyjny, a później jako dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, gdzie odpowiadał za obszar
fuzji i przejęć oraz za współpracę z instytucjami finansowymi z Grupy PZU. W latach 2008-2014
związany był z firmą doradczą Saski Partners, gdzie jako Vice President zrealizował szereg transakcji
typu M&A w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie fundusz venture
capital, jest także współwłaścicielem oraz Wiceprezesem Zarządu Enata Bread. W swojej karierze
zawodowej współpracował również z JP Morgan w Londynie oraz Deloitte. Marcin Jaszczuk ukończył
Uniwersytet Łódzki, uzyskując dyplom z ekonometrii oraz jest absolwentem MBA w Wyższa Szkoła
Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Pan Paweł Łapiński posiada ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe jako Prezes Zarządu, CFO i Dyrektor Zarządzający w przedsiębiorstwach z branży energetycznej, chemicznej, spożywczej. W swojej pracy skupiał się głównie na budowaniu wartości dla akcjonariuszy, poprawie efektywności, budowaniu relacji z rynkiem kapitałowym, opracowywaniu i wdrażaniu strategii, realizacji projektów inwestycyjnych, rozwoju organicznym i akwizycjach. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu spółkami giełdowymi oraz w utrzymywaniu i rozwijaniu relacji z rynkiem kapitałowym. W ramach Grupy Azoty przeprowadził udaną akwizycję niemieckiej Grupy Compo Expert, której wartość transakcji przekroczyła 1 mld zł. Ponadto w ramach Grupy Kapitałowej Grupy Azoty przeprowadził operację organizacji finansowania międzynarodowego Equity i Senior Debt dla projektu Polimery Police w formule Project Finance – wartość projektu ponad 7 mld zł. Był odpowiedzialny za obszar księgowości, finansów i controlingu, przygotowanie i realizację inwestycji, IT i cybersecurity, public affairs, relacje inwestorskie i raportowanie w ramach Grupy Kapitałowej. W firmie Stelmet S.A. przeprowadził optymalizację procesów produkcyjnych oraz rozwijał obszar innowacji. W Struga S.A. jako Prezes Zarządu przeprowadził głęboką restrukturyzację firmy, w efekcie w ciągu 8 lat powiększył wartość firmy kilkunastokrotnie, co zostało potwierdzone transakcją sprzedaży spółki. Był wieloletnim wiceprezesem zarządu największej europejskiej organizacji zrzeszającej producentów nawozów Fertilizers Europe z siedzibą w Brukseli, gdzie prowadził z powodzeniem działania lobbingowe prowadzące do istotnych zmian legislacyjnych wspierających biznes nawozowy.

Rada Nadzorcza Spółki

Piotr Rychta – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Ostruszka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Łukasz Pajor – Członek Rady Nadzorczej
Sylwester Redeł – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Piaszczyk – Członek Rady Nadzorczej