Zarząd i Rada NadzorczaZarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki

Jerzy Gądek – Prezes Zarządu
Marcin Jaszczuk – Wiceprezes Zarządu

Pan Jerzy Gądek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu podmiotów
gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych. Ze spółką M Food związany jest od 2010 roku.
Od 1996 roku sprawuje funkcję Prezesa w CORPO Sp. z o.o. sp.k., wchodzącej obecnie w skład Grupy
Kapitałowej M Food, zajmującej się obrotem miodów w Polsce i zagranicą. W swojej wieloletniej
karierze zasiadał w Radach Nadzorczych takich spółek jak: Dakri International S.A., Polpain Dakri Sp. z
o.o. oraz DFP Doradztwo Finansowe S.A.. Był też Przewodniczącym Rady Nadzorczej w DJP
Development Sp. z .o.o.

Pan Marcin Jaszczuk posiada 14-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Do lipca 2020 r. pełnił
funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank. Przed dołączeniem do Alior Bank od 2014 r. pracował w PZU,
jako Dyrektor Inwestycyjny, a później jako dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, gdzie odpowiadał za obszar
fuzji i przejęć oraz za współpracę z instytucjami finansowymi z Grupy PZU. W latach 2008-2014
związany był z firmą doradczą Saski Partners, gdzie jako Vice President zrealizował szereg transakcji
typu M&A w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie fundusz venture
capital, jest także współwłaścicielem oraz Wiceprezesem Zarządu Enata Bread. W swojej karierze
zawodowej współpracował również z JP Morgan w Londynie oraz Deloitte. Marcin Jaszczuk ukończył
Uniwersytet Łódzki, uzyskując dyplom z ekonometrii oraz jest absolwentem MBA w Wyższa Szkoła
Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Rada Nadzorcza Spółki

Piotr Rychta – Przewodniczący Rady Nadzorczej (życiorys)
Monika Ostruszka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (życiorys)
Łukasz Pajor – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)
Sylwester Redeł – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)
Piotr Piaszczyk – Członek Rady Nadzorczej (życiorys)