Zarząd i Rada NadzorczaZarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu – Jerzy Gądek

Pan Jerzy Gądek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych. Od 1996 roku Prezes w CORPO Sp. z o.o. s.k., zajmującej się obrotem miodów w Polsce i zagranicą. Jako Członek zasiadał w Radach Nadzorczych w Dakri International S.A., Polpain Dakri Sp. z o.o. oraz DFP Doradztwo Finansowe S.A., a także jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w DJP Development Sp. z .o.o. W Grupie M FOOD S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki
Piotr Rychta – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Ostruszka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Łukasz Pajor – Członek Rady Nadzorczej
Sylwester Redeł – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Wiktorko– Członek Rady Nadzorczej