Wyniki finansoweWyniki finansowe

Spółka M FOOD S.A. nie prowadzi działalności operacyjnej w Grupie.
Sytuacja finansowa wynikająca z zamieszczonych danych finansowych jest pochodną działalności spółek zależnych

Skumulowane przychody netto ze sprzedaży (mln zł)

Wyniki oraz wskaźniki rentowności w okresie 2015 – 2019

Wybrane pozycje bilansowe