KalendariumKalendarium

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. za IV kwartał 2021 r. – dnia 14 lutego 2022 r
2. za I kwartał 2022 r. – dnia 16 maja 2022 r.
3. za II kwartał 2022 r. – dnia 16 sierpnia 2022 r.
4. za III kw. 2022 r. – dnia 14 listopada 2022 r.

Raport roczny za 2021 r. – dnia 31 maja 2022 r.