KalendariumKalendarium

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

Skonsolidowane raporty kwartalne:
1. za IV kwartał 2023 r. – dnia 14 lutego 2024 r.
2. za I kwartał 2024 r. – dnia 15 maja 2024 r.
3. za II kwartał 2024 r. – dnia 14 sierpnia 2024 r.
4. za III kwartał 2024 r. – dnia 14 listopada 2024 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – dnia 29 maja 2024 r.