05.10.2016r. Polacy coraz chętniej sięgają po miód. Czy to złote czasy tej branży?05.10.2016r. Polacy coraz chętniej sięgają po miód. Czy to złote czasy tej branży?

Polacy coraz chętniej sięgają po miód. Czy to złote czasy tej branży?

M Food, krajowy holding zajmujący się obrotem produktów pochodzenia pszczelego na świecie, nie przewiduje wzrostu cen miodu w najbliższym czasie. Największymi klientami Spółki są Niemcy, Francja i Polska.  Należy pamiętać także, że  pszczelarstwo to nie tylko miód. Wymienić tutaj należy wosk, mleczko pszczele czy kit pszczeli, które są wykorzystywane w przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, kosmetycznym czy farmaceutycznym, i które otwierają kolejne możliwości rozwojowe dla Grupy. M Food rozpoczyna właśnie procedurę scalenia akcji, co pozwoli na umocnienie pozycji Spółki w branży.

Informacja prasowa
5.10.2016r.

Drożej na rynku nie będzie

Obecnie przeciętnie zjadamy rocznie ponad 0,5 kg miodu. Jak wynika z najnowszych danych – rośnie spożycie, ale i produkcja miodu. Dlatego też nie należy spodziewać się podwyżek jego cen w sklepach. Finalna cena dla konsumenta pozostaje bez zmian, także cena dla dostawców nie waha się i oczekujemy, że sprzedaż będzie nadal rosnąć – mówi Adam Mosch, dyrektor handlowy w Corpo – głównego aktywa holdingu M Food. Na sytuację wpływ miała przede wszystkim pogoda, dlatego Spółka przewiduje zakończyć rok z dobrymi wynikami umożliwiającymi przeprowadzenie dalszych inwestycji.

Główny sezon rozpoznawania przychodów i zysków przypada na IV kwartał i dopiero na koniec roku Spółka będzie mogła podsumować zyski. Przypominam, że ostatnie miesiące charakteryzowały się trudniejszymi warunkami prowadzenia tego typu biznesu, na co wpływ miała przede wszystkim wzmożona podaż miodu argentyńskiego na rynkach światowych, oferowanego po dwukrotnie niższej cenie. Spółka musiała dostosować cenę sprzedaży do niekorzystnych cen rynkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu kontraktacji dostaw po cenie ustalonej na początku sezonu. M Food S.A. intensywnie pracuje nad lepszą organizacją całej Grupy Kapitałowej oraz jej rozwojem, natomiast Spółka CORPO skupia się nad pozyskiwaniem nowych dostawców i odbiorców. Grupa nie może pozwolić sobie na zastój w pracy, bo rola lidera zobowiązuje. Stale prowadzone są rozmowy z kontrahentami. -mówi Jerzy Gądek – Prezes M Food. Poza zwiększeniem sprzedaży Spółka pracuje stale nad ograniczaniem kosztów działalności oraz rozpoczęła procedurę scalenia akcji – zwiększenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu jej ogólnej liczby, przy czym kapitał akcyjny nie ulegnie zmianie.

Ukraina coraz cenniejsza

Głównymi dostawcami surowca dla Spółki są między innymi Argentyna czy Chiny, ale z roku na rok coraz więcej jego dostaw realizowanych jest z Ukrainy. M Food planuje import ok. 7 tysięcy ton miodu z tego kierunku. Polska zaczęła się kierować w stronę miodu ukraińskiego, jest to bardzo tani produkt, który spełnia wszystkie wymogi jakościowe – mówi Adam Mosch i dodaje: natomiast Chiny nie są w stanie sprostać wszystkim normom jakościowym i mają problemy z uzyskaniem atestów, stąd udział stale się zmniejsza.

Ukraina jest dużym graczem na rynku miodu, oferuje stosunkowo niskie ceny w odniesieniu do pozostałych producentów na świcie, dzięki czemu staje się poważnym konkurentem. Od stycznia do maja 2016 roku Polska zakupiła miód o łącznej wartości 3,6 mln dolarów.

M FOOD to holding notowany na NewConnect. Jest liderem na rynku pośrednictwa w handlu miodem. Obraca szerokim zakresem gatunków miodów, miodów pitnych i produktów aplikatury.

Kontakt i informacje:

Joanna Czarnecka
tel. +48 694 255 082
e-mail joanna.czarnecka@carda.pl
CARDA Consultancy S.A.
www.carda.pl