15.11.2016r. Miód ekologiczny na Ukrainie sposobem na sukces M FOOD – podsumowanie 3 kwartału 201615.11.2016r. Miód ekologiczny na Ukrainie sposobem na sukces M FOOD – podsumowanie 3 kwartału 2016

Miód ekologiczny na Ukrainie sposobem na sukces M FOOD

 – podsumowanie 3 kwartału 2016

(Informacja prasowa do raportu bieżącego)

M FOOD opublikował właśnie wyniki za 3 kwartał i przy tej okazji może pochwalić się milionowymi zyskami z prowadzonej działalności. Spółka uzyskała 4,82 mln zł zysku netto za 3 kwartały 2016 roku, co daje 690% wzrostu do analogicznego okresu w 2015 roku. Lider rynku zajmujący się obrotem miodu na świecie prowadzi także certyfikację pszczelarzy na Ukrainie co jest pionierskim rozwiązaniem w tej części Europy. Dzięki sukcesowi z Bułgarii, Spółka ma odpowiednie kwalifikacje i pewność, że te działania wpłyną na jej dalszy rozwój i przyniosą kolejne zyski.

15.11.2016r.

M FOOD liczy zyski

III kwartał 2016 roku był dla Spółek  Grupy Kapitałowej okresem bardzo intensywnej pracy. Sytuacja na świecie i niskie ceny dyktowane przez Argentynę, czołowego eksportera miodu na świecie, nie  przeszkodziły Spółce na uzyskani 4,82 mln zł zysku netto za 3 kwartały 2016 roku. Dodatkowo ilość miodu sprzedana w kg wzrosła w 3 kwartale 2016 o ok. 5%, dając wolumen sprzedaży 3,03 mln kg. Jak już wiele razy Spółka zaznaczała, obrót miodami i produktami apikultury charakteryzuje się dużą sezonowością, gdzie szczyt sezonu rozpoczyna się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Sytuacja ta powoduje, że największe zyski  są widoczne na koniec każdego roku. Wartościowo przychód ze sprzedaży w trzecim kwartale 2016r. był o ok. 12%  niższy od przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to  spowodowane zmianą baz dostawy sprzedawanych towarów. W 2016 roku Spółka realizowała dużo więcej dostaw do swoich zagranicznych odbiorców na bazie dostawy DAP (Delivered at Place wg INCOTERMS 2015) a nie DDP (Delivered Duty Paid wg INCOTERMS 2015). Oznacza to, że przychody ze sprzedaży nie zawierają cła w wysokości 17,3%.  Kondycja finansowa Spółki jest na tyle zadowalająca, że mogliśmy pozwolić sobie na rozszerzenie bazy dostawców, zwiększając tym samym wskaźnik rentowności aktywów, który wzrósł 3 krotnie względem 2 kwartału br. Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednich komunikatach, stale ograniczamy koszty prowadzenia działalności. 3 kwartał zamykamy z oszczędnościami rzędu 3,5 mln zł – mówi Jerzy Gądek, prezes zarządu  M FOOD.

zysk

Źródło: Spółka

Certyfikaty dla pszczelarzy na Ukrainie

M FOOD posiada w swojej ofercie produkty pszczele, odpowiadające najwyższym standardom jakościowym Unii Europejskiej oraz krajów wysokorozwiniętych. Standardy te oznaczane są na podstawie wyników badań z akredytowanych laboratoriów  analitycznych o światowej renomie, takich jak: Intertek Food Services, Quality Services International GmbH, Eurofins Analytics France, EurofinsGeneScan GmbH.

Współpraca z laboratoriami daje możliwość korzystania z najnowocześniejszych i najdokładniejszych metod badania produktów pszczelich oraz dostępu do bieżących informacji na temat światowego postępu w metodykach badania miodu i innych produktów pszczelich. Dzięki dostępowi do wiedzy oferowanej przez laboratoria, Spółka ma również możliwość propagowania wiedzy na temat jakości miodu i pozostałych produktów pszczelich pośród ogółu współpracujących ze Spółką pszczelarzy i handlowców, oraz wzbogacania świadomości klientów co do celowości jakościowej kontroli tych produktów. M FOOD od roku prowadzi proces wydawania certyfikatów na Ukrainie, a zdecydował o tym sukces miodu ekologicznego w Bułgarii. Widzimy potencjał jaki daje obrót miodem ekologicznym. Od kilku lat udzielamy certyfikaty pszczelarzom w Bułgarii. Obserwujemy panujący trend wzrostu zainteresowania produktami naturalnymi, gdzie świadectwa jakości wydawane są przez renomowane laboratoria. Z tego powodu postanowiliśmy zająć się tym samym procesem na Ukrainie. Do tej pory na jej terenie nie było pasiek ekologicznych, a z doświadczenia wiemy, że przynoszą one co raz większe zyski – mówi Jerzy Gądek. Państwa należące do Unii Europejskiej importują 140 tys. ton miodu rocznie z krajów mniej rozwiniętych i rozwijających się. Zamożność mieszkańców, wzrost ich poziomu życia oraz świadomość w sposobie żywienia wpływa na  co raz częstsze zastępowanie cukru przez miód. Zachodzące zmiany w stylu życia wpływają na poszukiwanie nowych, jeszcze niszowych trendów, które nie są obecne w jednej części świata, a są już sprawdzone w innej. Uzyskanie certyfikatu przez  gospodarstwo pasieczne poprzedza pozytywne przejście dwuletniego okresu przestawiania na ekologiczne metody produkcji, nadzorowany przez upoważnioną do tego typu działań jednostkę certyfikującą, w tym przypadku Grupę M FOOD – dodaje Jerzy Gądek. M FOOD przewiduje, że pszczelarstwo ekologiczne stanie się popularne w wielu miejscach na świecie, nie tylko ze względu na nawyki żywieniowe, ale również przez ochronę środowiska dzięki pracy pszczół. Zauważalny jest stały wzrost spożycia miodu na świecie, szczególnie w Europie.

Wykres 4. Udział procentowy sprzedaży krajowej i zagranicznej w sprzedaży ogółem (w kg)

sprzedaz

Źródło: Spółka

Grupa M FOOD S.A. pozyskuje towar głównie od producentów i pośredników z Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski) i Azji. Spółka  zaopatruje się bezpośrednio u producentów i dostawców, a następnie sprzedaje produkty do odbiorców, głównie w krajach Europy Zachodniej, Polski oraz Ameryki Północnej. Odbiorcami są zarówno dystrybutorzy, jak i podmioty wykorzystujące produkty pochodzenia pszczelego w procesach produkcyjnych w branży spożywczej oraz farmaceutycznej.

Informacja prasowa do pobrania:

M FOOD wyniki po IIIQ2016